VID reģistrā ir iekļauti, CHD3050U, CHD2050, CHD7 un CHD3850 kases aparātu modeļi, kas pieejami iegādei.

Reģistrā ir iekļauti arī CHD3030 un CHD3050, kurus tagad, pēc nepieciešamo pielāgojumu veikšanas, iespējams brīvi lietot un pārreģistrēt.

Lietošanā esošajiem minēto modeļu aparātiem būs nepieciešama programmatūras maiņa un pārreģistrācija. Katru lietotāju informēsim individuāli, darbus saskaņosim plānveidīgi.