Kas jādara nodokļu maksātājam pirms specializētās iekārtas lietošanas uzsākšanas?

Kases aparāti katra uzņēmuma vajadzībām

Lietotājs pirms kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas reģistrēšanas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) un lietošanas uzsākšanas noslēdz ar apkalpojošo dienestu rakstisku līgumu par kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin