Lietotājs pirms kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas reģistrēšanas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) un lietošanas uzsākšanas noslēdz ar apkalpojošo dienestu rakstisku līgumu par kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas…